0

Teror za humny

DILLÍ – Důsledky teroristických útoků v Bombaji z minulého týdne již otřásly Indií. Hluboký a trvalý vztek lidí z celé země – na to, jakým způsobem dala Indie najevo zranitelnost vůči teroru, i na bezpočet selhání státních orgánů, který umožnil takové ztráty na životech – vedl k odstoupení ministra vnitra v národní vládě i hlavního ministra a jeho zástupce ve státě Maháráštra, jehož je Bombaj hlavním městem. Hromadící se důkazy o tom, že útoky byly plánované a vedené z pákistánského území, dále zesílily výzvy k rozhodnému postupu. Co však může Indie dělat?

Teroristé zasáhli v Bombaji řadu cílů, a to doslova i obrazně. Téměř beztrestně přinesli Indům smrt a zkázu, poškodili duši Indie, odhalili meze jejího bezpečnostního aparátu a ponížili její vládu. Nahlodali celosvětový obraz Indie jako probouzejícího se hospodářského obra, jako úspěšný příběh v éře globalizace a jako stále silnější magnet pro investory a turisty. Místo toho se svět musel dívat na nejistou a zranitelnou Indii, na „měkký stát“ uhranutý nepřáteli, kteří mohou udeřit, kdykoliv se jim zlíbí.

A to nebylo vše. Tím, že si pro své zlovolné cíle vybírali Američany, Brity a Izraelce, rozšířili teroristé globální islamistickou válku proti „Židům a křižákům“ o nové území. Po tři hrůzostrašné dny vévodili vrazi světovým sdělovacím prostředkům a dosáhli znepokojivého úspěchu. Ten musel po celém světě otřást experty na boj proti terorismu, kteří si dnes uvědomují, jak snadno by si mohlo deset mužů nestrachujících se ze smrti udělat z kteréhokoliv města na světě rukojmí.

Výslech teroristy, který zásah přežil, a důkazy ze zachycených rozhovorů přes satelitní telefony i dalších zpravodajských materiálů vedou ke stále širšímu mezinárodnímu konsensu, podle něhož zosnovala útoky wahhábistickým učením inspirovaná teroristická skupina Laškare tajjaba, kterou kdysi podporovala, chránila a cvičila pákistánská Meziagenturní zpravodajská služba (ISI) jako užitečný nástroj zastupující Pákistán ve válce proti Indii v Kašmíru. Ačkoliv generál Parvíz Mušaraf tuto skupinu po teroristických útocích z 11. září 2001 pod tlakem zakázal, Laškare tajjaba (která pokládá Spojené státy, Izrael a Indii za „existenční nepřátele islámu“) se jednoduše přeskupila, dala si jiný název a dnes je silnější než dříve.