0

Talmud a řecký dluh

BUENOS AIRES – Na velkolepě neudržitelnou horu svrchovaného zadlužení Řecka lze pohlížet dvěma způsoby. V prvé řadě je tu pragmatická a krátkodobá perspektiva, která se zaměřuje na zajištění jisté formy spořádané restrukturalizace (případně i pro další evropské státy v nesnázích), aniž by to s sebou stáhlo eurozónu. A pak je tu „morální“ perspektiva, která se zaměřuje na podstatu dluhu a dlouhodobé ekonomické důsledky neschopnosti jej splatit.

Ani jedna perspektiva není chybná; právě naopak, problém je v tom, jak mezi nimi najít soulad. Věru, právě neschopnost takového souladu dosáhnout patrně vysvětluje, proč je oficiální reakce na řeckou dluhovou krizi tak neadekvátní.

Za těchto okolností se klíč k řešení hádanky možná ukrývá v Talmudu, starověké studnici židovských právních výkladů – a jednom z nejstarších pramenů lidských úvah o mravnosti a ekonomické aktivitě. Často citovaná pasáž nabízí ne sice nový, ale čerstvý pohled na řecký dluh a nejlepší způsob jak se s ním vypořádat.

Tato pasáž se týká obchodu, rozvodů a nabídek a stanovuje, že úkony jsou právoplatné, jedině pokud je určitá osoba provede dobrovolně. Za jistých okolností ovšem soud může na jednotlivce činit nátlak, dokud neprohlásí, že vlastně jedná dobrovolně.