0

Pošvédštění Evropy

V dnešní Evropě se začínají prolínat antisemitismus, antisionismus a antiamerikanismus a nabírají na vášnivosti. Vyrůstají z jistého druhu slepoty, doprovázené podivnou směsicí odcizení, pocitu viny a strachu vůči Izraeli i Americe.

Miliony Evropanů odmítají vidět Izrael jako zemi bojující o přežití. Izrael si nemůže dovolit prohrát jedinou podstatnější válku, neboť to by znamenalo konec židovského demokratického státu. Zástupy Evropanů jsou však přesvědčeny, že s Izraelci je něco zásadního v nepořádku: nikdy nedělají kompromisy a při řešení politických problémů dávají přednost použití vojenských prostředků.

Něco podobného se projevuje i ve vztahu Evropanů k USA. Podívejte se na Evropu, říkají mnozí její obyvatelé, vymýtili jsme války, nebezpečné nacionalismy a diktatury. Vybudovali jsme mírumilovnou Evropskou unii. My nevedeme války, my vyjednáváme. Neutrácíme své prostředky za zbraně. Zbytek planety by se od nás měl poučit, jak společně žít a neterorizovat jeden druhého.

Jako Švéd takové pacifistické vychloubání poslouchám už celý život: neutrální Švédsko je prý morální supervelmoc. Teď se tohle chvástání stalo ideologií EU. Jsme Morální kontinent. Nazvěme to „pošvédštěním" Evropy.