0

Spojenectví podle vzoru Suzuki

TOKIO – Jméno „Suzuki“ je nejčastějším příjmením v Japonsku a také je to značka nejoblíbenějšího automobilu v Indii. V segmentu malých a středních vozů má Suzuki v Indii podíl na trhu 55,6%, přičemž v zemi s 1,15 miliardou obyvatel čítá střední vrstva Indů, která si automobily kupuje, 200-300 milionů osob.

Indové ke každodenní přepravě již dlouho používají rikši na kolech nebo rikši automobilové. Slovo „rikša“ má přitom původ v japonském výrazu džinrikiša, což doslova znamená „vozidlo na lidský pohon“. Skutečnost, že značka Suzuki se v Indii prakticky stala synonymem slova „automobil“, naznačuje, jak blízký může být vztah mezi oběma zeměmi.

Indie a Japonsko jsou skutečně přirozenými spojenci. Jejich strategické zájmy se téměř dokonale shodují a obě země sdílejí touhu stabilizovat a udržet rovnováhu moci v Asii. Není tedy překvapením, že Japonsko usiluje o rozvoj užších hospodářských a strategických vztahů s Indií.

Společnost Suzuki Motor Corporation poprvé vstoupila na indický trh v roce 1982, kdy založila joint venture s indickou státní společností Maruti Udyog. Navzdory mnoha výkyvům – a tuhé konkurenci ze strany jiných velkých automobilek včetně indického gigantu Tata Motors – se firmě Suzuki podařilo etablovat svou značku v Indii jako „lidové vozítko“.