Jim Meehan

Stresující život laboratorních zvířat

Výzkum na zvířatech se provádí kvůli získávání poznatků o nemocích a způsobech jejich léčby a kvůli hodnocení toxicity léčiv před započetím testů na lidech. Studie prováděné na zvířatech sehrávají zásadní úlohu téměř u všech významných lékařských pokroků.

Ačkoliv výzkumníci usilují o nalezení způsobů jak testování na zvířatech omezit nebo nahradit, současné technologie ještě mnoho typů výzkumů na zvířatech nahradit nedokáží. Nuffieldova rada pro bioetiku odhaduje, že celosvětově je každý rok kvůli výzkumu utraceno 50 až 100 milionů zvířat, od much po opice, přičemž zhruba 90% výzkumně využívaných obratlovců tvoří hlodavci.

Aby výzkum na zvířatech přinášel užitečné poznatky, je zapotřebí solidních pokusných zjištění: jiní vědci v odlišných lokalitách by je měli být schopni zopakovat. To vyžaduje důkladné porozumění každému živočišnému druhu a jeho biologii.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/FYneNTy/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.