2

Amerika v úzkých

NEW YORK – Makroekonomické indikátory za posledních několik měsíců jsou ve Spojených státech lepší, než se očekávalo. Tvorba pracovních míst posílila. U výroby a služeb se indikátory mírně zlepšily. Dokonce i bytová výstavba projevila určité známky života. A růst spotřeby je poměrně houževnatý.

Navzdory těmto příznivým údajům však hospodářský růst USA v průběhu roku 2012 zůstane slabý a pod úrovní trendu. Proč není na místě věřit všem dobrým ekonomickým zprávám z poslední doby?

Zaprvé, američtí spotřebitelé jsou nadále hendikepovaní co do příjmů a bohatství a svázaní dluhy. Disponibilní příjem mírně roste – vzdor stagnaci reálných mezd – především v důsledku daňových škrtů a transferových plateb. To není udržitelné: transferové platby se nakonec budou muset snížit a daně zvýšit, aby se redukoval fiskální deficit. Aktuální údaje o spotřebě také oproti situaci před několika měsíci slábnou, což doložily sváteční maloobchodní tržby, které byly pouze ucházející.

Přitom růst počtu pracovních míst je v USA stále příliš vlažný, aby výrazněji pohnul celkovou mírou nezaměstnanosti a příjmy pracujících. Jen ke stabilizaci míry nezaměstnanosti potřebují USA vytrvale tvořit alespoň 150 tisíc pracovních míst měsíčně. Více než 40 % nezaměstnaných dnes tvoří dlouhodobě nezaměstnaní, což oslabuje jejich šance, že jednou znovu získají slušnou práci. Ostatně firmy se stále snaží hledat způsoby jak ořezat mzdové náklady.