Tim Brinton

Stimulační pštrosi

BERKELEY – Ze všech prapodivných věcí, které se tuto zimu odehrály, byl možná nejprapodivnější vznik rozsáhlé republikánské opozice vůči snaze Obamovy administrativy zabránit skokovému nárůstu nezaměstnanosti ve Spojených státech na deset nebo i více procent. Není pochyb o tom, že kdyby byl v�listopadových volbách zvítězil John McCain, prošel by Kongresem s�jednoznačnou podporou republikánů stimulační balík založený na deficitních výdajích, který by se velice podobal Obamovu plánu – možná by jen obsahoval víc daňových škrtů a nižší růst výdajů.

Jak v�roce 2003 prohlásil o jiném stimulačním balíku N. Gregory Mankiw, tehdejší hlavní ekonomický poradce prezidenta George W. Bushe, není v�tom žádná velká věda. Deficitní výdaje v�recesi podle něj „pomáhají udržet agregátní poptávku po zboží a službách. Na tom není nic novátorského. Je to velmi konvenční politika krátkodobé stabilizace: najdete ji ve všech hlavních učebnicích…“

Dokážu pochopit (byť s�nimi nesouhlasím) odpůrce stimulačního plánu, kteří se domnívají, že situace není tak zlá, že vládní výdaje budou pomalé a marnotratné (zatímco správně zacílené daňové škrty by vytvořily účinnější stimul), a proto by bylo lepší potopit Obamův stimulační návrh a zkusit to za pár měsíců znovu.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/GMa4HND/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.