Tim Brinton

Stimulační pštrosi

BERKELEY – Ze všech prapodivných věcí, které se tuto zimu odehrály, byl možná nejprapodivnější vznik rozsáhlé republikánské opozice vůči snaze Obamovy administrativy zabránit skokovému nárůstu nezaměstnanosti ve Spojených státech na deset nebo i více procent. Není pochyb o tom, že kdyby byl v�listopadových volbách zvítězil John McCain, prošel by Kongresem s�jednoznačnou podporou republikánů stimulační balík založený na deficitních výdajích, který by se velice podobal Obamovu plánu – možná by jen obsahoval víc daňových škrtů a nižší růst výdajů.

Jak v�roce 2003 prohlásil o jiném stimulačním balíku N. Gregory Mankiw, tehdejší hlavní ekonomický poradce prezidenta George W. Bushe, není v�tom žádná velká věda. Deficitní výdaje v�recesi podle něj „pomáhají udržet agregátní poptávku po zboží a službách. Na tom není nic novátorského. Je to velmi konvenční politika krátkodobé stabilizace: najdete ji ve všech hlavních učebnicích…“

Dokážu pochopit (byť s�nimi nesouhlasím) odpůrce stimulačního plánu, kteří se domnívají, že situace není tak zlá, že vládní výdaje budou pomalé a marnotratné (zatímco správně zacílené daňové škrty by vytvořily účinnější stimul), a proto by bylo lepší potopit Obamův stimulační návrh a zkusit to za pár měsíců znovu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/GMa4HND/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.