0

Světlá stránka vysokých cen komodit

Cambridge – Dnešní vystřelující ceny komodit rozkřikují zásadní pravdu moderního života a mnozí politici, zejména na Západě, si přejí, abychom ji neslyšeli: světové přírodní zdroje jsou omezené, a jelikož miliardy lidí v Asii i jinde se vymaňují z chudoby, západní spotřebitelé se o ně budou muset dělit. Další pravda říká: cenový mechanismus je mnohem lepším způsobem alokace přírodních zdrojů než vedení válek, v minulém století provozované západními mocnostmi.

Nedomyšlený americký program dotací biopaliv ukazuje, jak se reagovat nemá . Místo aby uznala, že vysoké ceny paliv jsou nejlepším způsobem, jak motivovat k energetickým úsporám a inovacím, Bushova administrativa zřídila rozsáhlé dotace pro americké zemědělce na podporu pěstování obilí pro výrobu biopaliv. Co na tom, že ve smyslu využití vody a půdy je to nesmírně neefektivní.

Navíc i podle nejoptimističtějšího scénáře budou USA a svět stále spoléhat hlavně na konvenční fosilní paliva, dokud éra uhlovodíků neskončí (čehož se dožije nemnoho z nás). V neposlední řadě platí, že převod obrovských lánů zemědělské půdy do výroby paliv přispěl ke zdvojnásobení cen pšenice a dalších obilovin. Vzhledem k tomu, že v desítkách zemí dochází k potravinovým nepokojům, není na čase přiznat, že celý tento nápad byl obrovskou, byť dobře míněnou chybou?

Dalším šlápnutím vedle je návrh na dočasné zrušení daní uvalených na benzin, který nedávno vzali za svůj dva američtí prezidentští kandidáti. Ať už je snaha pomoci řidičům s nižšími příjmy zvládnout prudce rostoucí ceny paliv jakkoli chvályhodná, odbourávání daní není ten správný způsob jak to provést. Benzinovou daň je třeba zvýšit , ne snížit. Je smutným faktem, že udržováním vysokých cen ropy dělá OPEC pro ochranu životního prostředí víc než západní politici, kteří se snaží éru ekologicky neudržitelného západního konzumerismu prodloužit.