Stín půlměsíce

NEW YORK – V době, kdy Pákistán zakrňuje v existenciální krizi, dostává se do popředí zásadní otázka o podstatě tohoto státu. Jsou občané země Pákistánci, kteří jsou shodou okolností také muslimy, anebo muslimové, kteří jsou shodou okolností Pákistánci? Co je prvotní: vlajka, nebo víra?

Řada Pákistánců nedokáže na tuto otázku pohotově odpovědět. Drtivá většina takzvané „vzdělané elity“ země se zjevně nerozpakuje označovat se nejprve za muslimy a teprve poté za Pákistánce. Někteří mají pocit, že jejich náboženství je pro ně ze všeho nejdůležitější a že právě jemu budou vždy nejvíce oddáni. Jiní přiznávají, že náboženství pro ně nemá velký význam, avšak Pákistán prý pro ně začal znamenat tak málo, že i jejich vlažné náboženství převažuje nad jejich loajalitou vůči vlasti.

Tato ochota podřídit stát Bohu, a to i mezi vysoce vzdělanými lidmi, je prapříčinou pákistánské krize. Jak lze očekávat, že určitá země bude prosperovat, když pro většinu jejích občanů je oddanost vůči státu druhořadá? Jak může jít kupředu, když je slovy významného autora M. J. Akbara „idea Pákistánu slabší než Pákistánci“?

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/0szYn7Z/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.