0

Věda zvaná akupunktura

Podobně jako na řadu dalších součástí čínské tradiční medicíny se i na akupunkturu pohlíží na Západě řadu staletí s podezřením. Zdá se, že funguje, ale jak? Existuje na tuto otázku vědecká odpověď?

Většina čínských lékařů a pacientů například již dlouho pokládá akupunkturu za účinnou léčbu mrtvice, která se používá k nápravě poškozených motorických, řečových a dalších funkcí. Jeden průzkum ukázal, že 66% čínských lékařů běžně využívá akupunkturu k léčbě následků mrtvice, přičemž 63% dotazovaných lékařů věří, že je tato metoda účinná. Přibližně 36% čínských lékařů si pak myslí, že účinnost akupunktury zůstává nejistá – snad proto, že její vědecký základ je i nadále poměrně nový.

Nedávno však byly zahájeny systematické vědecké studie účinnosti akupunktury při takové léčbě. Téměř všechny testy akupunktury jakožto metody pro léčbu mrtvice, provedené na území Číny, skončily s pozitivním výsledkem. Další nedávná studie vypracovaná ve Velké Británii zároveň ukázala, že výzkum provedený v několika zemích se k akupunktuře jakožto k léčbě poškození způsobených mrtvicí bez výjimky staví příznivě. Výsledky všech testů provedených před červnem 1995 v Číně, Japonsku, Hongkongu a na Tchaj-wanu pokládali britští vědci za pozitivní.

Mezinárodní nezisková organizace Cochrane Collaboration, která poskytuje zdravotnické informace, provedla systematické posouzení přínosu akupunktury, a to včetně 14 zkoušek zahrnujících 1 208 pacientů, z nichž 10 bylo provedeno v Číně. Akupunktura začala do 30 dnů od záchvatu mrtvice, přičemž kontrolní skupiny dostávaly placebo – falešnou akupunkturu – nebo zůstaly bez léčby. V porovnání s pacienty, kteří dostali falešnou akupunkturu nebo zůstali neléčeni, do tří měsíců zemřelo nebo se stalo invalidními mnohem méně pacientů s akupunkturou. Po třech či více měsících léčby se tyto údaje zvýšily ještě výrazněji ve prospěch pacientů léčených akupunkturou.