Syndrom schizofrenie

Schizofrenie postihuje asi 1% lidí na světě. První symptomy se obvykle projeví kolem pětadvaceti let věku člověka a mnozí se nikdy úplně neuzdraví. Ještě horší je, že o příčinách schizofrenie nevíme téměř nic.

Na jedné straně existují pádné důkazy, že schizofrenie má biologický základ, neboť přetrvává v rodinách, což poukazuje na genetický prvek. Vyskytují se také drobné abnormality ve struktuře mozku. Léčba pomocí farmaceutik, zejména těch, která ovlivňují nervový mediátor dopamin, dokáže symptomy mírnit, avšak mechanismus jejich účinku neznáme a vyskytovat se mohou - a vyskytují se - nepříjemné vedlejší účinky.

Na straně druhé, typické příznaky schizofrenie patří nesporně do duševní oblasti. Pacienti se svěřují s halucinacemi (falešnými vjemy) a bludy (falešnými přesvědčeními). Pacient může slyšet hlasité předříkávání vlastních myšlenek nebo hlasy, které o něm diskutují. Může být přesvědčen, že jeho jednání ovládají cizí síly nebo že mu do mysli vkládají myšlenky. Úkolem neuropsychologa je objasnit, jak porucha mozku může vyústit v tyto bizarní prožitky.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/pWweUvh/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.