0

Cesta k jadernému odzbrojení

NEW YORK – Zbraně hromadného ničení a odzbrojení představují jednu z nejzávažnějších výzev, jimž svět čelí. Jednou z mých priorit na postu generálního tajemníka Organizace spojených národů je propagace veřejných statků a nápravných prostředků u problémů, jež nerespektují hranice. Svět bez jaderných zbraní je celosvětový veřejný statek nejvyššího stupně.

Můj zájem o toto téma vychází zčásti z osobní zkušenosti. Má vlast, Jižní Korea, prošla hrůzami konvenční války a čelila pohrůžkám jadernými zbraněmi a dalšími zbraněmi hromadného ničení. Takové hrozby ale samozřejmě nejsou výlučným rysem Asie.

Přestože použití jaderných zbraní se už dlouho považuje za tabu, odzbrojení zůstává pouhou aspirací. Stačí tedy tabu jen na použití těchto zbraní?

V otázkách týkajících se jaderných zbraní dělají klíčová rozhodnutí státy. Významné role ale sehrává i OSN. Poskytujeme centrální fórum, kde se státy mohou dohodnout na normách, které budou sloužit jejich společným zájmům. Analyzujeme, vzděláváme a zasazujeme se o naplňování dohodnutých cílů.