Paul Lachine

Cesta k arabské demokracii

JERUZALÉM – Během vřavy Velké francouzské revoluce vzniklo lidové rčení: „Jak krásná byla republika – za monarchie.“ Revoluce usilovala o dosažení svobody, rovnosti a bratrství. Namísto toho Francii – a značnou část Evropy – uvrhla do jakobínského teroru, teroru kontrujících pravicových sil, desítek let válčení a nakonec napoleonské tyranie. Před podobnou výzvou teď stojí severní Afrika a Střední východ, kde většina arabských zemí zažívá rozsáhlá povstání.

Historicky jsou nynější události v arabském světě bezprecedentní. Masové demonstrace volající po svobodě a demokracii vůbec poprvé svrhly některé arabské autoritářské režimy a další ohrožují. Dříve se arabské režimy měnily vojenskými převraty a jinými puči, nikdy však lidovými revolucemi.

Během silné demokratické vlny 90. let, která strhla diktatury ve východní Evropě, Latinské Americe, subsaharské Africe a jihovýchodní Asii, se v arabské severní Africe ani na Středním východě nic takového nedělo. Teď však došlo k narušení politické nehybnosti regionu. Káhirské náměstí Tahrír se stalo symbolem naděje a „moci lidu“.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Tff7Qa1/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.