0

Rostoucí bohatství národů

Nedávno byla zveřejněna verze 6.2 světového žebříčku Pensylvánské univerzity (Penn World Table), který porovnává životní úroveň jednotlivých zemí. Nejnovější čísla pocházejí z roku 2004 a vzhledem ke zpoždění dat nejsou do žebříčku zařazeny všechny země. Přesto jde o hodnotné údaje, protože vykazují výjimečnou kvalitu a jsou systematicky očišťovány o relativní cenové rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, což někdy vede k překvapivým výsledkům.

V případě 82 zemí, u nichž jsou dnes údaje z roku 2004 dostupné, převládají opravdu dobré zprávy: reálný HDP na hlavu se mezi lety 2000 a 2004 zvýšil v průměru o 18,9%, což představuje roční nárůst o 4,4%. Lidé se obecně mají mnohem lépe než před několika lety. Při tomto tempu se reálný HDP na hlavu každých 16 let zdvojnásobí.

Mnozí lidé, kteří si v roce 2000 nemohli dovolit automobil, ho teď mají, a lidé, kteří si v roce 2000 mohli dovolit jen jeden automobil, teď mají dva. Lidé, kteří si nemohli dovolit poslat děti na dobrou školu nebo na univerzitu, to teď učinit mohou. A stejné je to i s řadou dalších typů zboží či služeb, jež lidé spotřebovávají.

Jedním z překvapení je, že od roku 2000 došlo k poměrně malým změnám v pořadí zemí podle reálného HDP na hlavu. Navzdory všem řečem o čínském hospodářském zázraku se postavení Číny zlepšilo jen nevýrazně – z 61. příčky na žebříčku 82 zemí v roce 2000 na 60. příčku v roce 2004 –, ačkoliv zde reálný HDP na hlavu vzrostl mezi lety 2000 a 2004 o 44% neboli o 9,6% ročně, což je mezi velkými zeměmi nejvyšší číslo.