0

Vzestup liberálního Japonska

Většina lidí sledujících vzestup asijských mocností se zaměřuje na Čínu a Indii. Často zapomínají, že japonská ekonomika, v dolarech pětibilionová, je druhá největší na světě – větší než Čína a Indie dohromady –, přičemž příjem na hlavu je desetkrát vyšší než v Číně. Japonsko navíc vynakládá 40 miliard USD ročně na obranu a má jedny z pěti nejschopnějších ozbrojených sil na světě. Čínská ekonomika sice roste rychleji a v celkové velikosti zřejmě japonské hospodářství během jedné či dvou dekád předstihne, ale každá seriózní analýza moci ve východní Asii musí Japonsko zahrnovat jako významný faktor.

Japonsko sehrálo ve světových dějinách jedinečnou úlohu. Bylo první asijskou zemí, která se střetla se silami globalizace, zkrotila je a přiměla je sloužit jí k dosahování jejích zájmů.

Japonsko navíc samo sebe dvakrát zásadně přetvořilo. Během restaurace Meidži v devatenáctém století Japonsko pročesalo svět při hledání myšlenek a technologií, které mu v rusko-japonské válce roku 1904 umožnily evropskou velmoc porazit. Ve 30. letech 20. století se Japonsko bohužel odklonilo k militaristickému imperialismu, což nakonec v roce 1945 vedlo až k jeho kapitulaci a okupaci.

V období po druhé světové válce však Japonsko opět využilo sil globalizace, aby se přetavilo v hospodářskou supervelmoc, jíž začal závidět celý svět. Jak dokládá Kenneth Pyle ve své zajímavé nové knize Japan Rising (Japonsko na vzestupu), tyto proměny byly reakcemi na vnější posuny ve světové politice. Vzhledem k růstu čínské moci tak jednou z největších otázek tohoto století bude reakce Japonska.