Návrat tuberkulózy

Celé generace lékařů, politiků i zdravotnických činitelů se usilovně snaží porazit tuberkulózu. Po letech úspěchů se však TBC znovu vrací na scénu. Nárůst výskytu této choroby v rozvinutém světě od roku 1992 byl zpočátku připisován HIV. Postupem času se však objevily i další faktory rostoucího počtu případů, jako jsou přistěhovalectví a jeden konkrétní typ rezistentní TBC.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vypracovala strategii potírání návratu TBC, a to včetně standardizované terapie, která specifikuje příslušné léky, dávky a načasování. Multirezistentní tuberkulóza (tzv. MDR-TB), což je jakákoliv forma tuberkulózy odolná vůči tradiční léčbě pomocí izoniazidu a rifampicinu, bohužel představuje vážný problém: jelikož je totiž standardní léčba v takovém případě méně účinná, její přenos pokračuje.

Multirezistentní se navíc stává jakákoliv nedostatečně léčená TBC, takže selhání léčby může být buďto příčinou, anebo následkem MDR-TB. To jen zvýrazňuje potřebu rozhodného režimu dnešní léčby TBC, ale i komplexnější strategie její kontroly, která vyléčí co možná nejvíce případů, zabrání vzniku rezistence a sníží přenos nákazy. WHO doporučuje takzvanou „Strategii přímo sledované terapie“ (DOTS) a stanovila diagnostické prahy na nejméně 70% infekčních případů a léčebné prahy na úroveň 85%.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/hmzNRhO/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.