Návrat tuberkulózy

Celé generace lékařů, politiků i zdravotnických činitelů se usilovně snaží porazit tuberkulózu. Po letech úspěchů se však TBC znovu vrací na scénu. Nárůst výskytu této choroby v rozvinutém světě od roku 1992 byl zpočátku připisován HIV. Postupem času se však objevily i další faktory rostoucího počtu případů, jako jsou přistěhovalectví a jeden konkrétní typ rezistentní TBC.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vypracovala strategii potírání návratu TBC, a to včetně standardizované terapie, která specifikuje příslušné léky, dávky a načasování. Multirezistentní tuberkulóza (tzv. MDR-TB), což je jakákoliv forma tuberkulózy odolná vůči tradiční léčbě pomocí izoniazidu a rifampicinu, bohužel představuje vážný problém: jelikož je totiž standardní léčba v takovém případě méně účinná, její přenos pokračuje.

Multirezistentní se navíc stává jakákoliv nedostatečně léčená TBC, takže selhání léčby může být buďto příčinou, anebo následkem MDR-TB. To jen zvýrazňuje potřebu rozhodného režimu dnešní léčby TBC, ale i komplexnější strategie její kontroly, která vyléčí co možná nejvíce případů, zabrání vzniku rezistence a sníží přenos nákazy. WHO doporučuje takzvanou „Strategii přímo sledované terapie“ (DOTS) a stanovila diagnostické prahy na nejméně 70% infekčních případů a léčebné prahy na úroveň 85%.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/hmzNRhO/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.