0

Znásilnění svobody v Barmě

Pohlavně založené sexuální násilí brání míru a rozvoji, zejména je-li zbraní používanou vojenskými diktaturami proti vlastnímu lidu. Barmu nyní zachvacuje právě takové státem podněcované násilí.

Systematické sexuální násilí vyšlo v Barmě najevo, když Akční sdružení šanských žen (SWAN) a Šanská lidskoprávní nadace (SHRF) zveřejnily zprávu nazvanou Koncese ke znásilňování (License to Rape), která dokumentuje 625 případů znásilnění spáchaných armádou ve východní Barmě mezi lety 1996 a 2001. Zpráva upozornila, že nikdo nebyl soudně stíhán.

Barma trpí důsledky desítek let občanské války. Hlavními obětmi strategie zaměřené na podkopání moci geril se stali civilisté, neboť vyústila v nucenou práci, nasazování lidí na odstraňování min a rozsáhlé přesídlování celých vesnic. V zemi je dnes odhadem 600 tisíc až jeden milion vnitřních uprchlíků.

Organizace SWAN a SHRF tvrdí, že znásilnění se používá jako zbraň ve válce barmské armády proti etnickým menšinám. Ženy a dívky jsou – kvůli pohlaví i etnické příslušnosti – obzvlášť bezbranné vůči úděsné praxi, jejímž cílem je demonstrovat moc armády a trestat ty, kdo se staví proti ní. Když do vsi vstoupí armáda, propuká chaos. Vesničané jsou zabíjeni nebo dostanou rozkaz sbalit si věci a odejít. K několika z doložených znásilnění došlo za těchto okolností, nebo když jsou ženy odváděny na nucené práce.