Rasismus sociálního státu

Sociální státy na evropském kontinentu jsou leptány dvěma demografickými kyselinami. Jednou z nich je stárnutí evropského obyvatelstva. Druhou pak příliv imigrantů ze zemí, které se zakrátko stanou členskými státy Evropské unie, a ze zemí stojících mimo ni.

Ve své poslední knize Boj s chudobou v USA a v Evropě: Svět odlišnosti rozebíráme s Edwardem Glaeserem, proč je sociální stát v Evropě o tolik štědřejší než v USA. Jedním z důležitých vysvětlení je mnohem vyšší rasová různorodost v USA oproti homogennější kontinentální západní Evropě.

Vezměme v úvahu toto: podle projektu World Value Survey se 60% Američanů domnívá, že chudí lidé jsou „líní", zatímco v Evropě zastává tento názor jen 26% obyvatel. Není nijak překvapivé, že lidé s podobným přesvědčením se ve větší míře stavějí proti přerozdělování a sociální péči, a získané důkazy naznačují, že v USA se lidé zaujímající více „protimenšinové" postoje rovněž stavějí záporněji k přerozdělování a s vyšší pravděpodobností budou mít menší soucit s chudými.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/cJ97HFw/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.