Rasismus sociálního státu

Sociální státy na evropském kontinentu jsou leptány dvěma demografickými kyselinami. Jednou z nich je stárnutí evropského obyvatelstva. Druhou pak příliv imigrantů ze zemí, které se zakrátko stanou členskými státy Evropské unie, a ze zemí stojících mimo ni.

Ve své poslední knize Boj s chudobou v USA a v Evropě: Svět odlišnosti rozebíráme s Edwardem Glaeserem, proč je sociální stát v Evropě o tolik štědřejší než v USA. Jedním z důležitých vysvětlení je mnohem vyšší rasová různorodost v USA oproti homogennější kontinentální západní Evropě.

Vezměme v úvahu toto: podle projektu World Value Survey se 60% Američanů domnívá, že chudí lidé jsou „líní", zatímco v Evropě zastává tento názor jen 26% obyvatel. Není nijak překvapivé, že lidé s podobným přesvědčením se ve větší míře stavějí proti přerozdělování a sociální péči, a získané důkazy naznačují, že v USA se lidé zaujímající více „protimenšinové" postoje rovněž stavějí záporněji k přerozdělování a s vyšší pravděpodobností budou mít menší soucit s chudými.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/cJ97HFw/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.