15

Děsivé obrázky

PRAHA – Organizátoři kampaní týkajících se důležitých, leč komplikovaných témat, otrávení délkou času potřebného k veřejným diskusím, reagují často zveličováním svých tvrzení a doufají, že jedno konkrétní řešení protlačí do popředí veřejné debaty. Ať už je však snaha přitlačit veřejnost strašením k předem danému řešení jakkoli dobře myšlena, často se vymstí: jakmile lidé jednou zjistí, že byli klamáni, ztratí důvěru i zájem.

Minulý měsíc přinesl během jediného týdne hned dva příklady. Francouzský badatel Gilles-Eric Séralini se 19. září pokusil podnítit odpor veřejnosti proti geneticky modifikovaným potravinám zveřejněním, jak GM kukuřice, za použití pesticidu Roundup a bez něj, zapříčinila vznik obrovských nádorů a předčasnou smrt u 200 potkanů, kteří ji dva roky konzumovaly.

Předložením řady fotografií potkanů s nádory velikosti pingpongového míčku Séralini rozhodně upoutal pozornost veřejnosti. Francouzští ministři zdravotnictví, životního prostředí a zemědělství slíbili okamžité prošetření a pohrozili zákazem dovozu GM kukuřice od společnosti Monsanto do Evropské unie. Rusko dovoz kukuřice od Monsanta skutečně zastavilo.

Jenže Séraliniho výzkum provázelo mnoho problematických otázek. V prvé řadě, potkani kmene Sprague-Dawley, které použil, jsou přirozeně náchylní k nádorům. Studie potkanů tohoto kmene dokládají, že před dosažením dvou let věku nádor vzniká u 88-96 % jedinců, kteří jsou při pokusech v kontrolní skupině. Veřejnost však viděla jen fotografie nádorově postižených potkanů, kteří konzumovali GM kukuřici a Roundup. Kdyby viděla podobně ohyzdné novotvary, které se vyvinou i u jinak krmených potkanů, veřejní činitelé by zřejmě nejednali tak ukvapeně.