0

Protokoly Fox News

NEW YORK – Kdykoliv slyším, jak se příslušníci americké republikánské pravice označují za „konzervativní“, zažívám duševní ekvivalent lehkého elektrického šoku.

Konzervativec je člověk, který dle tradice anglického poslance z osmnáctého století Edmunda Burkeho věří, že zavedený řád si zaslouží úctu, ba dokonce posvátnou. Liberál je naproti tomu člověk ochotný měnit zavedený řád při prosazování vize lepšího světa.

Whigovský historik z devatenáctého století Thomas Macaulay popsal tento rozdíl dobře. V Anglii existují „dvě velké strany“, napsal, které projevují „odlišnost, jež vždy existovala a vždy musí existovat“.

Na jedné straně stojí liberálové, „třída mužů dychtivých v naději, smělých ve spekulaci, neustále se prosazujících vpřed… a nakloněných připsat každé změně k dobru, že je zlepšením“. Na straně druhé jsou konzervativci, „třída mužů, kteří s láskyplností lpějí na čemkoliv, co je starobylé, a kteří, ač přesvědčeni nezvratnými důvody, že novátorství by bylo přínosné, uvolí se k němu jen s mnoha pochybnostmi a zlými předtuchami“.