0

Příslib irácké ústavy

Ústavní proces, který dnes probíhá v Iráku, představuje nadějný milník pro všechny Iráčany. Po desetiletích postupně vnucovaných ústav dohlíželo na proces sestavování nové, trvalé ústavy volené shromáždění a o navrženém textu budou 15. října hlasovat obyčejní Iráčané.

Velké části současných debat o různých ustanoveních návrhu uniká to nejpodstatnější. Bez ohledu na to, zda se referendum vydaří, nebo nevydaří, a bez ohledu na podrobnosti textu ústavy, nejdůležitější je zavádění ústavních procesů a institucí v Iráku, a to před referendem i po něm.

Co se týče období před referendem, Národní shromáždění svůj úkol splnilo valnou měrou úspěšně. Přestože irácká prozatímní ústava dala Národnímu shromáždění výhradní kontrolu nad procesem sestavování návrhu nové konstituce, Shromáždění při vytváření komise, jež pracovala na konceptu ústavy, moudře sáhlo i mimo své vlastní řady.

Iráčtí předáci si byli dobře vědomi nižší účasti ve volbách ze strany významné části irácké multietnické a multikonfesijní mozaiky, zejména sunnitského společenství. V souladu s tím hledali ty, kdo byli sice v Národním shromáždění nedostatečně zastoupeni, ale jejichž pocit účasti a osvojení si procesu byly nezbytné, a to nejen pro vznik ústavy, ale rovněž jako lék na rány národa. Nešlo o pouhé gesto.