0

Příslib a nebezpečí globální změny

MNICHOV – Panta rhei . Vše plyne. Tento řecký aforismus se mi často dere na mysl, když přemýšlím o všech ekonomických a politických změnách během mého života. Než nastaly, zdály se téměř nemožné, zatímco při zpětném ohlédnutí vypadají přirozeně. Komunismus padl. Německo se sjednotilo. Spojené státy zvolily černošského prezidenta. A nyní se nacházíme ve fázi, kdy Asie dohání Západ a americká hegemonie začíná být ohrožena.

Zatímco se americký kasinový kapitalismus zhroutil a evropské hospodářské satelity Ameriky trpí, Čína současné situace zjevně využívá a uprostřed globální hospodářské krize zvyšuje svůj obchodní přebytek. V prvních čtyřech měsících letošního roku se stala největším světovým vývozcem zboží, když předstihla dosavadního šampiona Německo.

Pravdou je, že v jiných ekonomických ukazatelích Čína stále výrazně zaostává. Ačkoliv představuje 20% světové populace, její podíl na celosvětovém HDP dosahuje v současné době pouhých 7%. Naproti tomu Spojené státy a Evropská unie vytvářejí 54% celosvětového HDP, přestože v nich žije jen 12% světové populace.

Vzhledem k neuvěřitelnému růstu Číny se však tyto údaje rychle mění. V letech 1995 až 2008 zaznamenala čínská ekonomika celkový růst o 229%, zatímco ekonomika světová za stejnou dobu vzrostla o 63%, USA o 45% a sedmadvacetičlenná EU pouze o 37%. Pro Čínu bude možná obtížné vyrovnat se někdy úspěchu malé asijské země, jako je Singapur, který již předstihl USA v HDP na obyvatele měřeném paritou kupní síly. V dohledné budoucnosti se však Čína bezpochyby stane největší ekonomickou mocností světa. K tomu, aby dosáhla vedoucí role, navíc nepotřebuje ani čtvrtinu americké úrovně HDP na obyvatele, protože je více než čtyřikrát lidnatější.