0

Výsadní postavení NATO

KE ZVEŘEJNĚNÍ 22. ÚNORA, NE DŘÍVE

Dnes se v ústředí NATO v Bruselu sejde 26 hlav států a vlád členských zemí NATO. Jsou tu proto, aby demonstrovali silného ducha jednoty v transatlantickém společenství, odhodlání hledět vpřed a jednat společně.

Existují závažné otázky, s nimiž je třeba se vypořádat, a to nejen otázky ohledně řízení misí a operací NATO, ale také ohledně budoucnosti transatlantické bezpečnostní spolupráce a úlohy, již bude hrát Aliance.

Široká škála otázek, které se budou diskutovat, reflektuje zásadní pozici Aliance při řešení dnešních bezpečnostních problémů.