0

Kolik stojí krizová prevence

BRUSEL – Od propuknutí finanční krize už uplynuly dva roky a teprve si začínáme uvědomovat, kolik peněz nás pravděpodobně bude stát. Andrew Haldane z Bank of England odhaduje, že aktuální hodnota odpovídajících ztrát budoucího výstupu by dost dobře mohla dosahovat 100 % světového HDP.

Tento odhad může vypadat neuvěřitelně vysoký, a přece je relativně konzervativní, neboť předpokládá, že setrvalé snížení výstupu vyplyne jen ze čtvrtiny prvotního šoku. Podle skutečných škarohlídů, kteří jsou přesvědčeni, že šok bude mít trvalý dopad na výstup z větší části, ne-li bezezbytku, by celková újma mohla být ještě dvakrát až třikrát vyšší.

Jeden rok světového HDP se rovná 60 bilionům dolarů, což odpovídá asi pěti stoletím oficiální rozvojové pomoci anebo ještě konkrétněji deseti miliardám školních tříd v afrických vesnicích. Samozřejmě, nejde o žádný přímý výdaj veřejných rozpočtů (celkové výdaje za záchrany bank jsou mnohem nižší), ale když uvažujeme o tom, jak snížit četnost krizí, tento ušlý výstup je cenou, na níž záleží nejvíc.

Předpokládejme, že bez adekvátních preventivních opatření dochází ke krizi, která nás stojí rok světového HDP, jednou za 50 let (což je sice hrubý, ale nikoli nerozumný předpoklad). Bylo by pak racionální, aby si obyvatelé světa platili určitou pojistku, za předpokladu, že její cena nepřeroste 2 % HDP (100 % / 50).