Politická stránka psychiatrie

Celosvětové roční investice do vědeckého výzkumu usilujícího o léčbu zničujících duševních poruch typu schizofrenie, bipolární poruchy nebo klinické deprese jsou obrovské – i v porovnání s výdaji na nalezení léčby kteréhokoliv jiného onemocnění. Avšak zatímco na jedné straně jsou duševní poruchy skutečnými lékařskými chorobami, neboť také je způsobují nežádoucí molekuly a anatomické odchylky, zároveň se od „fyzických“ onemocnění v důležitých aspektech liší. Bez ohledu na to, do jaké míry jsou duševní choroby ryze medicínskou záležitostí, jejich dopad je současně navýsost společenský. Důvodem je samotná podstata duševních onemocnění.

Není pochyb o tom, že patologické stavy typu srdečních onemocnění, zápalu plic nebo diabetu mají významný dopad na sebevnímání pacienta a jeho místo ve společnosti. Pouze u nemocí, jako jsou schizofrenie, bipolární porucha, obsesivně-kompulzivní porucha a deprese, se však setkáváme s chorobnými procesy, které přímo a hluboce transformují vlastní já pacienta, jeho identitu i místo ve společnosti.

Osoba postižená schizofrenií může prožívat své já jako jinou entitu, může mít pocit, že její totožnost ovládají jiní, a může pokládat celou společnost za podezřelou a ohrožující. Osoba v manické fázi bipolární poruchy prožívá kromě závažných, ba přímo život ohrožujících omylů v úsudku také mimořádný pocit pohody, který duševně zdraví lidé zakoušejí zřídkakdy, pokud vůbec. Člověk s obsesivně-kompulzivní poruchou se svých iracionálních obsesí a nutkání děsí a stydí se za ně, avšak současně mu podobné myšlenky a skutky připadají neodolatelné. Osoba s klinickou depresí zase shledává celou svou existenci temnou a prázdnou, zbavenou obyčejných lidských citů, jako jsou očekávání, radost či vědomí smysluplnosti.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/CL9TNHV/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.