0

Politika podnikového outsourcingu

Před několika lety jsem si v Dillí objednal firmu specializovanou na hubení hmyzu, aby zbavila můj byt termitů. Dostavil se jihoindický gentleman s příjemným úsměvem, několika plechovkami chemikálií a velkou injekční stříkačkou.

S velkou pečlivostí se pustil do práce. Při každém stříknutí se vÅ¡e pokrylo mlhou. Zeptal jsem se, jestli jeho procedura opravdu zabere. Muž se konejÅ¡ivě zaÅ¡klebil a řekl: „Žádný strach, pane. Toto je velmi silná látka. Ve Spojených státech je úplně zakázaná.“ Vysoukal jsem se z místnosti, zatímco on natáhl do stříkačky další dávku.

Na tento incident jsem si vzpomněl po jedné své přednášce o globálních pracovních standardech, která se konala v Helsinkách. V závěru přednášky jsem vedl s publikem živou debatu o vývoji celosvětových standardů pro pracovní trhy. Globalizovaný svět, v němž zboží, kapitál i znečiÅ¡tění životního prostředí proudí z jedné země do druhé, bude nevyhnutelně potřebovat společné normy a zákony. Jak ovÅ¡em dokládá odpověď mého agenta-traviče, co je pro jednoho člověka jedem, může být pro druhého jistotou. Společné standardy v tak nerovném světě, jako je ten náš, bezpochyby vyvolají mnoho sporných otázek.

          Â