0

Licoměrný útok na klimatologii

NEW YORK – Několik týdnů před kodaňskou konferencí o změně klimatu, která proběhla loni v prosinci, a několik týdnů po ní se věda zaměřená na změnu klimatu dostala pod nelítostnou palbu kritiků, kteří prohlašují, že klimatologové záměrně potlačují důkazy – a že samotná věda má velké nedostatky. Mezivládní panel ke změně klimatu (IPCC), celosvětový sbor odborníků pověřených hodnocením stavu klimatologických poznatků, byl obviněn z předpojatosti.

Veřejnost na celém světě tyto útoky uvádějí do rozpaků. Pokud se na existenci klimatické krize nedokážou shodnout experti, proč by vlády měly utrácet miliardy dolarů za její řešení?

Faktem je, že tito kritici – nepočetní, leč ve svých útocích agresivní – uplatňují taktiku, již cizelují už víc než 25 let. Po dobu své dlouhé kampaně nesmírně zveličují vědecké neshody s cílem zastavit realizaci opatření na poli změny klimatu, přičemž účet platí zájmové skupiny jako Exxon Mobil.

Hrátky popíračů změny klimatu zdokumentovala v poslední době řada knih. Autoritativním záznamem jejich faulů bude nová kniha Merchants of Doubt (Obchodníci s pochybností) od Naomi Oreskes a Erik a Conway e, chystaná k vydání v půli roku 2010. Autoři dokládají, že mást veřejnost a diskreditovat vědce, jejichž poznatky pomáhají chránit svět před nezáměrnými škodami na životním prostředí, se vytrvale snaží jedna a tatáž skupina potížistů, jíž poskytli platformu volnotržní ideologové na redakční stránce listu The Wall Street Journal .

Dnešní bojovníci proti snahám řešit změnu klimatu se v mnoha případech opírají o tytéž lobbistické skupiny, jedince a organizace, které stály po boku tabákového průmyslu v úsilí narušit důvěru ve vědecké poznatky spojující kouření s rakovinou plic. Později bojovali proti vědeckým důkazům, že oxidy síry z uhelných elektráren způsobují „kyselé deště“. Když se pak zjistilo, že určité chemické látky označované jako freony jsou příčinou úbytku ozonu v atmosféře, tytéž skupiny spustily nevybíravou kampaň, která měla znemožnit i tyto výsledky vědecké práce.

Ještě později toto uskupení bránilo tabákové giganty proti obviněním, že pasivní kouření způsobuje rakovinu a další nemoci. A pak, převážně od 80. let minulého století, se tatáž skupina pustila do boje proti změně klimatu.

Je ohromující, že ačkoliv se tyto výpady proti vědě mýlí už 30 let, stále se jim daří zasévat pochybnosti ohledně uznávaných faktů. Pravda je taková, že popírači změny klimatu se opírají o velké peníze, ať už jde o společnosti, které nechtějí platit dodatečné náklady na regulaci, či o volnotržní ideology vzpírající se všem vládním regulacím.

Poslední kolo ataků zahrnuje dvě epizody. První byl hackerský průlom do anglického střediska zaměřeného na výzkum změny klimatu. Ukradené emaily poukázaly na nedostatek otevřenosti při prezentaci některých klimatických dat. Nehledě na podrobnosti tohoto konkrétního případu, zpochybněné studie představují nepatrný zlomek drtivých vědeckých důkazů, jež dokládají opravdovost a naléhavost změny klimatu vyvolané lidskou činností.

Druhou potíží byla očividná chyba týkající se ledovců, která se objevila ve významné zprávě IPCC. Tady je potřeba si uvědomit, že IPCC vydává tisíce stan textu. V nich se nepochybně objevují omyly. Chyby vprostřed rozsáhlé a komplikované zprávy IPCC však nepoukazují na zásadní nedostatky klimatologie, nýbrž na nevyhnutelnost lidské nedokonalosti.

Když vyšly emaily a chyba IPCC najevo, autoři redakčních článků deníku  The Wall Street Journal rozpoutali zlomyslnou kampaň popisující klimatologii jako podfuk a konspiraci. Tvrdili, že vědci si vymýšlejí důkazy, aby získali vládní výzkumné granty – směšné obvinění, myslel jsem si tehdy, vzhledem k tomu, že osočení vědci zasvětili život hledání pravdy a v porovnání se svými kolegy ve finančnictví a obchodu rozhodně nezbohatli.

Pak jsem si ale uvědomil, že zacílení útoku – vznést obvinění, že vědci se spikli, aby si z vědy udělali „byznys“ – se téměř neliší od stylu, který The Wall Street Journal a další využívali dřív, když bojovali proti regulaci u tabáku, kyselých dešťů, ztenčování ozónové vrstvy, pasivního kouření a dalších nebezpečných škodlivin. Jinými slovy, jejich argumentace je systematická a vykonstruovaná, vůbec ne autentická pro dané okolnosti.

Jsme svědky předvídatelného postupu ideologů a pravicových think tanků a publikací, usilujících o diskreditaci vědeckého bádání. Jejich tvrzení jsou už 30 let vyvracena, znovu a znovu, a přece se jejich útočným metodám veřejné propagandy daří vyvolávat zdržení a zmatky.

Věda o změně klimatu je úžasná intelektuální činnost. Velké vědecké kapacity se v průběhu mnoha desítek let naučily „číst“ v dějinách Země, aby porozuměly tomu, jak funguje klimatická soustava. Uplatňují špičkovou fyziku, biologii a přístrojovou techniku (například satelity rozeznávající detailní vlastnosti zemských systémů), aby prohloubily naše poznání.

A výsledná zpráva je jasná: rozsáhlé využívání ropy, uhlí a plynu ohrožuje biologické i chemické složky planety. Způsobujeme nebezpečné změny zemského klimatu a chemických vlastností oceánů, což vyvolává mimořádné bouře, sucha a další rizika, která naruší dodávky potravin a kvalitu života na planetě.

IPCC a klimatologové nám přinášejí zásadní poselství. Naléhavě potřebujeme transformovat své energetické, dopravní, potravní, průmyslové a stavební systémy, abychom utlumili nebezpečný vliv člověka na klima. Je na nás, abychom poslouchali, porozuměli a pak v souladu s tím jednali.