0

Proč nehledat historické finanční paralely

Každá finanční krize je zákonitě nepoznatelná – než k ní dojde a když k ní dojde. Naproti tomu minulým krizím rozumíme velmi dobře. Účetní procházejí účty, aktéři sdělují svou verzi novinářům (anebo někdy soudu), politici vysvětlují, proč danou šlamastyku řeší, a historikové z toho všeho nakonec sestaví nějaký příběh.

Protože je minulost poznatelná, nejlepším způsobem, jak pochopit současnou krizi, je hledat model v dřívějších zkušenostech, i kdyby šlo o dávnou minulost. Jaká je však správná šablona?

Volba mnohdy nezávisí ani tak na racionálním zhodnocení podobností a rozdílů jako spíše na našich předtuchách, sklonům k optimismu či pesimismu nebo politické orientaci. V současnosti se široce diskutuje o dvou letopočtech, 1907 a 1931.

Na počátku současného „úvěrového zadrhnutí“ uvádělo mnoho historicky založených lidí jako klíčový precedens rok 1907. Nejenže od tohoto roku uplynulo aritmeticky kulatých 100 let, ale zároveň se tento letopočet jevil jako atraktivní paralela. Krize z roku 1907 měla okamžité ničivé důsledky, vyvolala mohutný, ale krátký hospodářský pokles a nakonec se, jak se ukázalo, snadno vyřešila.