0

Minulost v čínské přítomnosti

Jaký je odpovídající pohled na nedávnou čínskou historii? Řekněme to na rovinu: stojí vůbec za zmínku, že Čínská komunistická strana dala zavraždit miliony a miliony lidí, zničila životní prostředí a hluboce ublížila čínské tradiční kultuře?

Čínští intelektuálové se této otázce vyhýbají. Zdá se jim irelevantní a rozhodně příliš nepříjemná na to, aby se nad ní vůbec zamýšleli. Je třeba hledět vpřed, ne zpátky, dodávají. Věci se konečně pohnuly správným směrem, a tak, prosíme vás, nedělejte nic, co by tento nadějný vývoj mohlo narušit.

Já si ale nemyslím, že věci se mají až tak jednoduše. Strana, která je dnes v Číně u moci, je stejná strana, která Číně a miliónům jejích obyvatel tolik ublížila. Dnes už sice neuskutečňuje onu politiku, jež vedla k tolika neštěstím a tragédiím, ale formálně se dodnes nevzdala svých stěžejních myšlenek ani dogmatických textů, a muž, který má na svědomí tolik lidských životů jako málokdo jiný v lidských dějinách, se stále těší oficiální úctě (jakkoli se dnes již šeptem připouští, že se dopustil několika ,,chybek"). Nezměnil se navíc ani způsob, jakým strana řídí zemi - tedy v podstatě leninismus.

V Číně jsou milióny lidí, jejichž život komunistický režim zcela zdevastoval. Připočteme-li k tomu rodiče, potomky a příbuzné obětí, dostaneme zhruba sto milionů i více lidí. Lze se logicky domnívat, že cítí zlobu, ponížení či křivdu - nebo všechno najednou. Pokud má v nějaké společnosti takový pocit opravdu hodně lidí, nevěstí to nic dobrého.