0

Panteři politiky identity

LONDÝN – Byl jsem právě v Jordánsku, oné nádherné oáze klidu a umírněnosti ve složitém a nebezpečném prostředí, když jsem se doslechl, že odštěpení republikánští teroristé v Severním Irsku zavraždili dva britské vojáky a katolického policistu.

Shlíželi jsme předtím z jordánských kopců na to, co křesťané nazývají Svatou zemí. Jak jsem si vybavoval dny, které jsem kdysi strávil v Severním Irsku, ohromovalo mě, jak velmi malý je tady i tam tavicí kotlík tak obrovského zápasu, hořkosti a krveprolití. Ráz krajiny v Severním Irsku, Gaze i na Západním břehu vyvolává jistou důvěrnost, v jejímž světle se násilí jeví tím nevysvětlitelnější a obscénnější.

Je toto násilí nevyhnutelné kvůli střetu kultur, náboženství a etnik? Naprogramovaly jej do DNA dějiny, jazyk a odlišnosti ve způsobu naplňování našich duchovních tužeb?

Poštěstilo se mi, že jsem v Jordánsku četl knihu nazvanou Hledání identity od Amina Maaloufa. Jde o brilantní výpad proti tomu, co autor, Libanonec, Francouz, Arab a křesťan, nazývá „pantery“ politiky identity. Maalouf doufá, že jednou za svůj domov bude moci označit celý Střední východ a že jeho vnukovi bude jeho kniha připadat jako zvláštní memento doby, kdy bylo nezbytné tyto argumenty předkládat.