Chris Van Es

Další válka, která by měla skončit

Pozornost světa se poslední dobou upírala na válku v Iráku. Zároveň ovšem probíhala ještě další válka, a to se souhlasem OSN: válka proti drogám. Podle mého názoru by každý uvážlivý člověk měl chtít, aby tato všeobecně přehlížená válka skončila. Zatímco by OSN měla hrát jistou roli při přeměně Iráku ve svobodnou a demokratickou společnost, musí také dramaticky změnit svůj vlastní kurz ve válce proti drogám a dovést svět k rozumnější drogové politice.

V roce 1998 při příležitosti oslav desátého výročí přijetí třetí Konvence o narkotických a psychotropních látkách svolala Organizace spojených národů mimořádnou schůzku Valného shromáždění, aby prodiskutovalo záležitost nedovolených drog. Na konci debaty členské státy OSN přijaly politickou deklaraci, která dávala mandát Programu OSN pro kontrolu drog (UNDCP), aby vytvářel ,,strategie za účelem eliminace či podstatného omezení nedovoleného pěstování keře koka, rostliny konopí a máku setého do roku 2008."

Ve dnech 16. a 17. dubna se mezinárodní společenství znovu sejde ve Vídni, aby zhodnotilo výsledky politik, jež OSN uskutečňovala. Ovšem pětileté trvání programu udělalo jasno v jedné věci: výsledky jsou neradostné. Podle zprávy UNDCP z roku 2002 nazvané Vývojové tendence nedovolených drog dochází k rozšiřování nových trhů s narkotiky rychleji než k uzavírání trhů starých. Obchodníci s drogami jako ostatní draví podnikatelé expandují a vstupují na nové trhy. Východní země (postkomunistický svět v Evropě a bohatší země v Asii) konzumují stále více drog, protože tradiční trhy v západní Evropě a Severní Americe jsou nasycené.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/cizgPHp/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.