Původ života

Na bezpočet živých organismů obývajících Zemi se dlouho pohlíželo jako na dílo božího zásahu, v souladu s tím, co se podává v Bibli. Ponecháme-li stranou přísné kreacionisty, již věří v doslovný výklad Bible a jsou bohužel početnější, než by se dalo očekávat, žádný racionálně uvažující člověk obeznámený s důkazy nemůže hájit takto úzkou interpretaci biblického popisu stvoření. Představu božího díla přesto však brání mnohé náboženské i jiné kruhy, včetně vzácné vědecké skupinky, a to v podobě teorie známé jako „inteligentní design“ (ID) nebo „rozumný plán“. Tato teorie tvrdí, že jisté události vzniku a evoluce života nelze vysvětlit ryze přírodními pojmy. Většina vědců tuto teorii odmítá coby koncepci nepodpořenou věrohodnými důkazy a ve své podstatě nevědeckou.

Podle moderní vědecké verze Genesis – oproti biblickému příběhu méně barvité, ale o nic méně úžasné – se Země zrodila společně se Sluncem a dalšími planetami ve víru plynů a prachu před asi 4,5 miliardami let, tedy něco málo přes devět miliard let po Velkém třesku. Půl miliardy let nato se naše planeta natolik oklepala z bolestí svého prudkého zrození, že měla fyzické předpoklady poskytnout útočiště životu. Po necelé další půlmiliardě let se skutečně stala domovem života, konkrétně entity nazývané poslední univerzální společný předek (LUCA), která prostřednictvím evoluce dala vzniknout všem živým bytostem, včetně mikrobů rozličných druhů, rostlin, hub, živočichů a lidí.

Primitivní organismy vznikly z neživé hmoty, pravděpodobně v horkých sirných vulkanických vodách s vysokým obsahem kovů. Tato mdlá polévka byla zřejmě hojně „okořeněna“ malými organickými molekulami, jako jsou aminokyseliny, cukry, dusíkaté báze a další typické složky biologických prvků. Jedním z nejúžasnějších zjištění posledních dekád, učiněným díky průzkumu vesmíru, blízkých nebeských těles a obzvláště meteoritů dopadlých na Zem, je skutečnost, že ve vesmíru spontánně vznikají mnohé chemické stavební kameny života. Organická chemie, která svůj název získala proto, že byla považována za výsadu živých organismů, se ukázala být tou nejrozšířenější a nejbanálnější chemií: chemií uhlíku.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/hPAKtRV/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.