0

Muka Pia XII.

ŘÍM – Reputace papeže Pia XII. je opět terčem prověrek a útoků. Otázky vznášené ohledně hlavy římskokatolické církve za druhé světové války jsou tak pronikavé a diskuse tak vzrušené, že současný papež Benedikt XVI. nedávno oznámil, že možná odročí Piovo blahořečení, dokud se neotevřou a neprobádají vatikánské archivy z válečných let.

Proč je Pius XII. tak často obviňován, že byl bezmála spoluviníkem nacistického Německa, když katolická církev v Římě během jeho pontifikátu ochraňovala a ukrývala tisíce Židů? To je jedna z nejzapeklitějších historických otázek naší doby.

Ještě několik let po skončení druhé světové války se Pius XII. těšil značné všeobecné přízni, a to i uvnitř židovské obce. Vlna se obrátila během 60. let, přičemž odrazovým můstkem horečnatého zpochybňování Piovy reputace se stala hra Náměstek od Rolfa Hochhutha.

Abychom porozuměli tomu, proč se Piovo dobré jméno začalo zpochybňovat, musíme na Hochhuthovu hru pohlédnout v souvislostech obrovských společenských a kulturních zvratů 60. let. Německá levice chtěla změnit výklad dějin země, jenž byl základem demokratického a kapitalistického Západního Německa vybudovaného kancléřem Konradem Adenauerem. Tato zavedená interpretace pokládala hrůzy Hitlerova národního socialismu za důsledek odpadlictví v Německu.