0

Nobelův kult

OSLO – Tanec kolem zlatého Nobelova medailónu započal před 100 lety a stále je silný. Nobelova cena má dobře zajištěno postavení ikony, mýtu a rituálu. Co však o ní opravdu víme?

Tato cena obestřená tajemstvími a legendami se poprvé stala předmětem vážného vědeckého zkoumání po roce 1976, kdy Nobelova nadace otevřela archivy. Následný výzkum provedený historiky vědy nenechává nikoho na pochybách: Nobelův medailón je zbrázděn lidskými slabostmi.

U cen za literaturu a za mír sice mnoho pozorovatelů akceptuje jistou míru subjektivity, avšak u cen za vědecké obory se dlouho předpokládalo, že jde o objektivní měřítko význačnosti. Švédská Královská akademie věd, která uděluje cenu za fyziku a chemii, a Institut Karolinska udělující cenu za medicínu/fyziologii však od počátku zakládaly svá rozhodnutí na doporučeních svých příslušných výborů. Chápání vědy členy těchto výborů tak bylo pro stanovení výsledku klíčové.

Vnitřní svět lidí, jimž byla svěřena moc vydávat doporučení, přitom od počátku poznamenávaly osobní a principiální neshody v otázce, jak interpretovat tajemnou závěť Alfreda Nobela a komu by měly být ceny uděleny. Členové výboru se sice snažili o nezainteresovanost, avšak do jejich práce se nutně vkrádal jejich úsudek, záliby a zájmy, přičemž někteří ve výboru prosazovali – ať už otevřeně, či skrytě – vlastní agendu.