0

Příští sociální stát

Tržní ekonomika je efektivní, ale není spravedlivá. Poněvadž o mzdách rozhoduje zákon nedostatkovosti, někteří lidé si nemohou vydělat dost peněz na slušný život.

V západní Evropě těmto lidem pomáhá sociální stát. Vyplácením náhradních příjmů ve formě sociální pomoci, příspěvků v nezaměstnanosti nebo předčasných důchodů garantuje sociokulturní životní minimum. Pokud vám trh nezajistí dostatečný příjem z práce, stát vám poskytne příjem, aniž by po vás práci vyžadoval.

Avšak třebaže je tato politika míněna humanisticky, zodpovídá z velké části za masovou nezaměstnanost, jíž Evropa trpí. Příčina je prostá. Náhradní příjmy jsou mzdy za nicnedělání. Vytvářejí „rezervační mzdy“ čili minimální mzdové požadavky vůči soukromému hospodářství, jež zaměstnavatelé stále častěji nejsou ochotni či schopni uspokojovat.

Zaměstnavatelé nejsou altruisté. Pracovníka zaměstnají, pouze pokud jeho přínos převyšuje náklady na něj a pokud tento kladný rozdíl není nižší než zisk, který dokáže vytvořit konkurenční pracovník v jiné zemi anebo robot. A pracující nejsou hloupí. Práci přijmou, jedině když si vydělají víc, než jim zajistí náhradní příjem z veřejných peněz. Takže pracující, kteří nejsou natolik produktivní, aby obhájili mzdu převyšující náhradní příjem, jsou zákonitě nezaměstnaní.