Příští sociální stát

Tržní ekonomika je efektivní, ale není spravedlivá. Poněvadž o mzdách rozhoduje zákon nedostatkovosti, někteří lidé si nemohou vydělat dost peněz na slušný život.

V západní Evropě těmto lidem pomáhá sociální stát. Vyplácením náhradních příjmů ve formě sociální pomoci, příspěvků v nezaměstnanosti nebo předčasných důchodů garantuje sociokulturní životní minimum. Pokud vám trh nezajistí dostatečný příjem z práce, stát vám poskytne příjem, aniž by po vás práci vyžadoval.

Avšak třebaže je tato politika míněna humanisticky, zodpovídá z velké části za masovou nezaměstnanost, jíž Evropa trpí. Příčina je prostá. Náhradní příjmy jsou mzdy za nicnedělání. Vytvářejí „rezervační mzdy“ čili minimální mzdové požadavky vůči soukromému hospodářství, jež zaměstnavatelé stále častěji nejsou ochotni či schopni uspokojovat.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/XuK9qE9/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.