1

Nová gramatika moci

MADRID – Hlavní obavy lidstva dnes nevyvolávají ani tak konkrétní zla jako spíš neurčité hrozby. Neznepokojují nás viditelná nebezpečí, ale nejasná rizika, která mohou udeřit, když je nejméně čekáme – a proti nimž jsme nedostatečně chráněni.

Samozřejmě že existují konkrétní, rozpoznatelná nebezpečí, ale největší starosti nám svou nevyzpytatelnou povahou působí například terorismus. Nejznepokojivější na současné ekonomice je její volatilita – jinými slovy neschopnost našich institucí ochránit nás před extrémní finanční nejistotou.

Obecně platí, že velká část našeho neklidu pramení z toho, že jsme vystaveni hrozbám, které máme jen zčásti pod kontrolou. Naši předkové žili v nebezpečnějším, ale méně riskantním prostředí. Snášeli jistou míru chudoby, která by dnes byla pro lidi ve vyspělých zemích neúnosná, kdežto my jsme vystaveni rizikům, jejichž podstata, i pro nás těžko pochopitelná, by pro ně byla doslova nepředstavitelná.

Jelikož vzájemná provázanost bezprecedentním způsobem vydává všanc každého kdekoli na světě, velkou výzvou pro lidstvo je řízení globálních rizik. Vezměme si změnu klimatu, rizika jaderné energetiky a šíření jaderných zbraní, hrozby teroristů (kvalitativně odlišné od nebezpečí konvenční války), nepřímé důsledky politické nestability, ekonomické dopady finančních krizí, epidemie (jejichž rizika sílí s větší mobilitou a volným obchodem) a náhlé záchvaty paniky vyvolané médii, jako byla třeba nedávná okurková krize v Evropě.