0

Nová Bushova doktrína

Druhý inaugurační projev prezidenta George W. Bushe nastínil ambiciózní vizi role Spojených států při prosazování svobody na celém světě, což přiživilo celosvětové spekulace o kurzu americké zahraniční politiky v průběhu příštích čtyř let. Myšlenky vyjádřené v Bushově projevu si tudíž zasluhují vážnou pozornost.

„Politikou Spojených států je vyhledávat a podporovat růst demokratických hnutí a institucí ve všech národech a kulturách,“ prohlásil Bush, „s konečným cílem ukončit v našem světě tyranii“.

V ujištění, že naplnění této mise „není v prvé řadě úkolem pro zbraně, přestože budeme své přátele i sebe v nezbytném případě bránit,“ se skrývá úlitba diplomacii. V podobném duchu Bush uznává, že zvenčí nelze lidem svobodu vnucovat. Místo toho prý platí, že „svoboda musí být již ze své podstaty volena a hájena občany a udržována prostřednictvím vlády zákona a ochrany menšin.“

A konečně se zde objevuje i akceptace rozmanitosti, neboť „když duše národa konečně promluví, mohou vzniklé instituce odrážet zvyky a tradice, které se velmi liší od našich. Amerika nebude vnucovat náš styl vládnutí těm, kdo o to nestojí. Místo toho je našim cílem pomáhat ostatním najít vlastní hlas, dosáhnout vlastní svobody a nastoupit vlastní cestu.“