0

Nové silné ročníky

Odcizená a nezaměstnaná mládež je všude na světě důvodem k znepokojení. Obzvláště velký problém představuje v rozvojovém světě, kde roste demografická vlna srovnatelná s obrovským „baby boomem“, k němuž došlo na konci druhé světové války na Západě. V nejrozvinutějších zemích světa však přinesla poválečná éra těmto silným ročníkům, které se dnes pomalu chystají k odchodu do penze, do té doby nevídanou prosperitu. Přinese budoucnost stejně slibné vyhlídky i více než miliardě mladých lidí ve věku 12 až 24 let, kteří dnes žijí v rozvojovém světě?

Ve všech rozvojových zemích vlády naléhavě potřebují vymyslet správnou kombinaci investic a politických přístupů, aby zajistily, že mladí lidé získají vzdělání, najdou práci, zůstanou zdraví, založí rodinu a stanou se angažovanými občany. Pokud se vše podaří správně namíchat, bohatě se to vyplatí: rozvoj se urychlí, poněvadž ekonomiky sklízejí plody vzkvétající populace v produktivním věku a její nižší odkázanosti. Předpokládá se, že ve východní Asii se tato „demografická dividenda“ podílela na hospodářském růstu v regionu z více než jedné čtvrtiny.

Rozvojové země již mohutně investovaly do dětí. Jejich mladí lidé jsou tudíž vzdělanější a zdravější než předchozí generace. Více než 80% dětí dnes chodí na základní školu, což je zvýšení z 50% v roce 1970, a dětská úmrtnost klesla za stejné období o více než 10% na 6,5%. Vlády se však dnes nesmí spokojit jen s investicemi do dětí a musí začít podporovat novou generaci mladých lidí.

Pravdou je, že i v zemích s vysokým procentem dokončené základní školní docházky mnoho mladých lidí nechodí na střední školu. Mládež zároveň představuje polovinu všech nových případů HIV. A na Blízkém východě a v severní Africe je zhruba čtvrtina všech mladých lidí bez zaměstnání.