Nové silné ročníky

Odcizená a nezaměstnaná mládež je všude na světě důvodem k znepokojení. Obzvláště velký problém představuje v rozvojovém světě, kde roste demografická vlna srovnatelná s obrovským „baby boomem“, k němuž došlo na konci druhé světové války na Západě. V nejrozvinutějších zemích světa však přinesla poválečná éra těmto silným ročníkům, které se dnes pomalu chystají k odchodu do penze, do té doby nevídanou prosperitu. Přinese budoucnost stejně slibné vyhlídky i více než miliardě mladých lidí ve věku 12 až 24 let, kteří dnes žijí v rozvojovém světě?

Ve všech rozvojových zemích vlády naléhavě potřebují vymyslet správnou kombinaci investic a politických přístupů, aby zajistily, že mladí lidé získají vzdělání, najdou práci, zůstanou zdraví, založí rodinu a stanou se angažovanými občany. Pokud se vše podaří správně namíchat, bohatě se to vyplatí: rozvoj se urychlí, poněvadž ekonomiky sklízejí plody vzkvétající populace v produktivním věku a její nižší odkázanosti. Předpokládá se, že ve východní Asii se tato „demografická dividenda“ podílela na hospodářském růstu v regionu z více než jedné čtvrtiny.

Rozvojové země již mohutně investovaly do dětí. Jejich mladí lidé jsou tudíž vzdělanější a zdravější než předchozí generace. Více než 80% dětí dnes chodí na základní školu, což je zvýšení z 50% v roce 1970, a dětská úmrtnost klesla za stejné období o více než 10% na 6,5%. Vlády se však dnes nesmí spokojit jen s investicemi do dětí a musí začít podporovat novou generaci mladých lidí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/podtGRu/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.