0

Mýtus o sílícím protekcionismu

CAMBRIDGE – Jeden pes během finanční krize možná štěkal, ale nekousal: protekcionismus. Navzdory hlasitému povyku kolem něj vlády ve skutečnosti na dovozy uvalily pozoruhodně málo obchodních bariér. Světová ekonomika zůstává tak otevřená, jak byla před propuknutím krize.

Ochranářství v dobách ekonomického ohrožení obvykle vzkvétá. Tváří v tvář ekonomickému úpadku a vzrůstající nezaměstnanosti budou vlády mnohem spíš naslouchat domácím nátlakovým skupinám než lpět na svých mezinárodních závazcích.

Jak zjistil už John Maynard Keynes, obchodní restrikce mohou během ekonomických recesí chránit zaměstnanost anebo ji vytvářet. Co však může být za krajních podmínek výhodné pro konkrétní zemi, může být nesmírně škodlivé pro světovou ekonomiku. Když všichni zvýší obchodní bariéry, objem obchodu se zřítí. Nevydělá na tom nikdo. Právě proto zničující přetahovaná v obchodní politice během 30. let 20. století významně zostřila Velkou hospodářskou krizi.

Řada lidí běduje, že dnes dochází k čemusi podobnému, byť v menším měřítku. V popředí je uskupení nazvané Global Trade Alert (GTA), které rozezvučelo sirény na poplach proti tomu, co označuje za „molocha protekcionismu“. Nejčerstvější zpráva GTA uvádí celých 192 jednotlivých ochranářských zásahů uskutečněných od listopadu 2008, přičemž nejčastějším terčem je Čína. Tento počet byl široce citován ve finančním tisku. Jako nominální hodnota vyvolává dojem, že vlády bezmála odstoupily od svých závazků vůči Světové obchodní organizaci a multilaterálnímu obchodnímu režimu.