Směřování k barbarismu

Jedním z důsledků irácké války je opětovné odhalení falešnosti rozdílu mezi „civilizovanými" a „barbarskými" národy. Zdá se, že Spojené státy jsou schopné páchat zvěrstva stejně jako kdokoliv jiný, jak ukazuje týrání ve věznici Abú Ghrajb. Mnoho barbarských činů v Iráku projde bez povšimnutí, třeba když do iráckých obytných čtvrtí vjedou americké tanky a ve jménu boje proti „vzbouřencům" zabijí desítky nevinných obětí. Barbarismus však lze vidět na mnoha stranách, jak dalo jasně najevo strašlivé stětí amerického rukojmího.

Každá společnost je za jistých podmínek náchylná k propadnutí barbarismu. Mnozí historici tvrdí, že německá společnost za Hitlera byla jakýmsi jedinečným zlem. Chyba. Německo destabilizovala porážka v první světové válce, surový mír roku 1919, hyperinflace dvacátých let a hospodářská krize let třicátých, jinak ovšem nikterak ojediněle barbarské nebylo. Naopak, na samém počátku dvacátého století bylo Německo jednou z nejbohatších zemí na světě se záviděníhodně vysokou úrovní vzdělanosti a vědecké zdatnosti. Hannah Arendtová byla pravdě blíž, když nepsala o jedinečnosti, nýbrž o „banalitě zla".

Zdá se, že propadání barbarství má dva typické rysy. Prvním je houževnatý lidský sklon dělit svět na „my" versus „oni" - a následně všechny s nálepkou „oni" snížit na ne-lidskou úroveň. Takové členění se zřejmě vyvinulo proto, že posiluje soudržnost skupiny označené „my" a zužitkovává nenávist ke všem mimo společenství k posílení spolupráce.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/2Rt6UOa/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.