Malthusova zbraň

WASHINGTON – Věda a technika ve dvacátém století hluboce změnily zemědělství. Většinu zemědělské produkce vamp#160;rozvinutém světě dnes tvoří velké podniky: mechanizované, počítačově kontrolované a založené na důmyslném využívání chemie a znalostí fyziologie rostlin a půd.

Vynález chemických hnojiv počátkem století a jejich stále rozšířenější využívání spolu samp#160;mechanizací a rozvojem obilných druhů samp#160;vysokým výnosem urychlily růst zemědělské produktivity vamp#160;rozvinutém světě. Zelená revoluce pak přenesla tyto výhody i do méně rozvinutých zemí.

V důsledku toho se nám navzdory ztrojnásobení počtu obyvatel na světě prozatím daří nenaplňovat Malthusovu předpověď zamp#160;roku 1798, podle níž populační růst zákonitě přesáhne naši schopnost produkovat potraviny. Vamp#160;průběhu druhé poloviny dvacátého století se počet hladovějících lidí na zeměkouli snížil zamp#160;poloviny zamp#160;tehdejších tří miliard lidí na necelou miliardu ze současných 6,5 miliard obyvatel.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/ElEbg1T/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.