0

Daleká a křivolaká cesta k oživení

SAO PAULO – Globální hospodářství už se od nejhlubšího dna roku 2009 mohutně odrazilo, ale růst je stále nevyrovnaný a nedávná data v klíčových vyspělých ekonomikách zklamala. Kam tedy globální hospodářství směřuje?

Ovšemže, neočekávalo se, že by zotavení probíhalo hladce: z historie víme, že uklidit po finanční krizi tohoto rozsahu trvá dlouho, zejména s ohledem na vysoká dluhová břemena, vlekoucí se nezaměstnanost a narušené bankovní soustavy. Rizika ohrožující ekonomické vyhlídky světa ale zesílila a je zapotřebí vystupňovat politické úsilí, aby globální hospodářství nevykolejilo.

Za těchto okolností právě Mezinárodní měnový fond vydal své aktualizované prognózy a hodnocení globální ekonomiky. Analýza se skládá ze tří dokumentů, které se doplňují: World Economic Outlook (Ekonomické vyhlídky světa), Global Financial Stability Report (Zpráva o globální finanční stabilitě) a Fiscal Monitor (Fiskální přehledy).

Základní čísla nevypadají tak zle. V letech 2011 a 2012 očekáváme globální růst kolem 4,5 %, přestože oživení bude pokračovat ve dvou liniích: vyspělé ekonomiky se budou šinout ročním tempem růstu HDP kolem 2,5 %, zatímco rozvíjející se trhy a rozvojové ekonomiky pofrčí působivým 6,5% tempem.