0b01790346f86f680e7f7506_ms7872c.jpg

Daleká a křivolaká cesta k oživení

SAO PAULO – Globální hospodářství už se od nejhlubšího dna roku 2009 mohutně odrazilo, ale růst je stále nevyrovnaný a nedávná data v klíčových vyspělých ekonomikách zklamala. Kam tedy globální hospodářství směřuje?

Ovšemže, neočekávalo se, že by zotavení probíhalo hladce: z historie víme, že uklidit po finanční krizi tohoto rozsahu trvá dlouho, zejména s ohledem na vysoká dluhová břemena, vlekoucí se nezaměstnanost a narušené bankovní soustavy. Rizika ohrožující ekonomické vyhlídky světa ale zesílila a je zapotřebí vystupňovat politické úsilí, aby globální hospodářství nevykolejilo.

Za těchto okolností právě Mezinárodní měnový fond vydal své aktualizované prognózy a hodnocení globální ekonomiky. Analýza se skládá ze tří dokumentů, které se doplňují: World Economic Outlook (Ekonomické vyhlídky světa), Global Financial Stability Report (Zpráva o globální finanční stabilitě) a Fiscal Monitor (Fiskální přehledy).

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/PJXoOMkcs