0

Záhada likvidity

Stále častěji slýcháme, že „svět se topí v likviditě“ a že to ospravedlňuje očekávání dalšího růstu cen aktiv. Co však taková likvidita znamená a existuje skutečně důvod očekávat, že udrží další zvyšování cen akcií a nemovitostí?

Likvidní aktiva jsou aktiva připomínající hotovost, poněvadž je lze snadno na hotovost proměnit a použít k nákupu aktiv jiných. Podstata zřejmě spočívá v tom, že se kolem nás vyskytuje takových aktiv značné množství a že jsou za ně získávány peníze, které zvyšují ceny akcií, bydlení, pozemků, umění atd.

Tato teorie zní stejně povšechně a fundamentálně jako teorie, podle níž globální oteplování vede k tání ledovců a zvyšování hladiny moří po celém světě. Zvyšující se hladina moře by vysvětlila spoustu geologických i ekonomických dějů. Je zvyšující se finanční likvidita opravdu podobnou silou? A co je to vůbec za teorii?

Pojem „topit se v likviditě“ tradičně naznačuje, že centrální banky různých zemí světa příliš zvyšují peněžní nabídku, následkem čehož příliš mnoho peněz honí příliš málo zboží. Kdyby to však byl problém, pak by vyvolal zvýšení všech cen – včetně například cen oděvů nebo kadeřnických služeb. Právě to měl guvernér amerického Federálního rezervního systému (Fed) Arthur Burns na mysli, když v roce 1971 prohlásil, že se Spojené státy „topí v likviditě“ – v té době totiž panovaly obavy z všeobecné inflace.