Neustupující mrak nemoci šílených krav

Optimisté tvrdí, že variantní forma Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (CJD), lidská – a vždy smrtelná – podoba bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) neboli „nemoci šílených krav“, je na ústupu. Vzhledem k rozsahu utrpení a veřejného znepokojení, jež variantní CJD způsobila, je možnost jejího ústupu pochopitelně vítanou novinkou. Je to však pravda?

CJD patří do rodiny takzvaných prionových onemocnění, specifické skupiny neurodegenerativních chorob, které jsou přenosné. Třebaže přesná podstata přenosu nemoci zůstává nejasná, rozhodující událostí u těchto chorob je proměna běžných buněk prionových bílkovin do abnormální podoby, jež se zdá být zásadní (ne-li jedinou) složkou nákazy.

Variantní CJD byla prvně popsána v roce 1996, po intenzivní sledovací činnosti prováděné Národní referenční laboratoří pro CJD (NCJDSU) v Edinburghu. Tato nová forma prionové nemoci měla osobité klinické a patologické rysy a vyskytovala se u mladých pacientů jediné genetické podskupiny.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/BjMGWUO/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.