Meze demokracie

Zvolení militantní a až dosud mimoparlamentní skupiny Hamas na palestinských územích nám připomíná, co demokracie nedokáže zajistit. V zavedenějším demokratickém státě nikoho nepřekvapí, když jeho strana nezvítězí. Demokracie se zakládá na soupeření stran, a pokud nesestaví „velkou koalici“, nemohou vyhrát všechny. Ale co když vítězové voleb nehodlají dodržovat pravidla, jež jsou nedílnou součástí demokratického procesu?

Člověk si vzpomene na Hitlera, který, byť jeho vlastní strana nezískala 50% hlasů, mohl své „uchvácení moci“ opřít o parlamentní většinu. V méně vzdálené minulosti volby v postkomunistických zemích Evropy vynesly k moci skupiny, jejichž demokratické vysvědčení je přinejmenším pochybné.

Tím nijak nemíním srovnávat Hamas s některou z těchto politických sil. Nicméně člověk si musí lámat hlavu nad vítězstvím hnutí, kde nezanedbatelné množství zvolených členů sedí v izraelských věznicích a u dalších není pravděpodobné, že by získali povolení ke vstupu do země, v níž byli zvoleni, takže nový parlament nemůže řádně fungovat.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/7a0qrbd/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.