0

Šerif pohrdající zákonem

Ve svých novinových komentářích se obvykle omezuji na oblast své kvalifikace, totiž ekonomii. Coby Američan jsem však natolik zděšen tím, co se děje v mé vlasti - a tím, jak se moje vlast v posledních dvou letech chovala k ostatním -, že cítím povinnost promluvit.

Jsem přesvědčen, že americké porušování lidských práv a zásad civilizovaných národů, jež vyšlo najevo v Iráku, Afghánistánu a v zálivu Guantanámo, a ještě příšernější zločiny, jež téměř jistě vyjdou na světlo časem, nejsou pouhými skutky vyšinutých jedinců. Jsou plodem Bushovy administrativy, která pošlapala lidská práva i mezinárodní právo, včetně Ženevských konvencí, a už od převzetí mandátu se pokouší podkopávat základní demokratické pojistky.

K mučení a jiným zvěrstvům ve válkách sice bohužel dochází - a irácká válka rozhodně není jediným okamžikem, kdy bylo mučení použito -, jsem však přesvědčen, že za vytvoření atmosféry, v níž bylo přehlíženo mezinárodní právo i demokratické procesy, nese zodpovědnost Bushova administrativa. Když na posledním Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu hovořil viceprezident Dick Cheney, byl dotázán, jak by administrativa obhájila dění v zálivu Guantanámo, kde jsou drženi vězni, aniž by byli obžalováni a aniž by měli právního zástupce. Cheneyho odpověď drásala uši: řekl, že vzhledem k tomu, že zadržení byli dopadeni v Afghánistánu, kde usilovali o životy vojáků USA, pravidla týkající se válečných zajatců se na ně nevztahují.

Velkou část publika jeho slova šokovala, avšak Cheney si podle všeho neuvědomoval, jak hluboce konsternovaní jeho posluchači jsou. Vůbec jim nešlo o právní dogmatismus, o to, zda se na případ formálně vztahují Ženevské konvence, nebo ne. Měli obavy o základní principy lidských práv. Mezi nejzděšenější patřili ti, kdo tehdy urputně usilovali o dosažení demokracie a nepřestávali bojovat za lidská práva.