0

Hroutící se monopol Kremlu

CAMBRIDGE – Od doby, kdy se Vladimir Putin dostal před deseti lety k�moci, se kremelský režim opírá o dva pilíře: bezpečnostní složky a vývoz energií. Potlačením vnitřních oponentů a pohlcením jejich aktiv vytvořil režim dvojí monopol.

Přerozdělení části zisku plynoucího z�vysokých cen energií umožnilo režimu zlepšit životní úroveň a zajistit si popularitu u obyčejných Rusů. Vyřešení vnitřních problémů režimu nepřiměřeným použitím síly pak přesvědčilo i bývalé agenty KGB posedlé bezpečností.

Tato kombinace cukru a biče až donedávna účinně fungovala. Faktická absence občanských protestů v�Rusku během Putinovy éry se zdá úžasná. Nenechme se však mýlit: Putinova popularita se neopírala o jeho energii, humor nebo mystičnost, nýbrž o mzdy a úvěry, ze kterých se Rusové nikdy předtím netěšili. A dokud ceny ropy rostly rychleji než ruské mzdy, mohli lidé u moci stále inkasovat značnou část zisků.

Dnes toto šťastné spojenectví Kremlu a obyčejných Rusů končí. Jen málo ruských politiků, tím méně pak ruská veřejnost, očekávalo, že se ceny ropy a plynu zřítí tak hluboko. Nevíme, co se teď stane. Pokud ceny opět vyskočí vzhůru, budou Putin a jeho lidé velebit sami sebe a svou moudrost. Budou-li však ceny stagnovat na současné úrovni, je Putinův systém odsouzen k�zániku.